Yeni sayımızı okurlarımıza sunmaktan mutluyuz. Bu sayı küçük bir gecikme ile çıkıyor ama arada yetişkin eğitimi açısında önemli çalışmalar yaptık. ESREA’nın (European Society for Research on the Education of Adults) Between Global and Local – Adult Learning and Communities ağının 13. konferansını bu yıl İstanbul’da yapacağız. 7-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz bu uluslararası konferansın gündemi artık neredeyse hayatımızın normali haline gelmiş olan krizler karşısında yetişkin eğitiminin rolü üzerine olacak.

Savaşlar, bölgesel çatışmalar, zorunlu göç, salgın, ekolojik kriz ve benzeri büyük çaplı kaynaklardan ortaya çıkan ve istisna olmaktan çok gündelik hayatımızın giderek olağanlaşan bir parçası haline gelmiş olan krizlere karşı tüm toplumsal sistemler kendilerini yeniden yapılandırmak durumunda. Bu krizler artık günümüz toplumlarının tamamını etkiler bir ölçeğe ulaştı. Her ne kadar hiç kimse bu krizlerin etki alanı dışında kalamıyor olsa da, yine de herkes bunları mevcut toplumsal konumları dolayımında deneyimliyor. Başka bir deyişle mevcut toplumsal hiyerarşiler, kriz deneyimlerini de etkiliyor ve hiyerarşikleştiriyor. Savaşlar ve çatışmalar zenginleri daha zengin kılarken yoksulları ölüme ve sefalete sürüklüyor. Göç etmek zorunda kalan zengin veya eğitimli gruplar gittikleri yerde statü kaybına uğrasalar da kendilerine yeni ve onurlu bir hayat kurmakta daha başarılı oluyorlar. Salgın herkesi hasta edebiliyor ancak daha çok yoksulları, bulaşmaya karşı tedbirlere uyum koşulları zayıf olan güvencesiz işlerde çalışanları ve etnik/kültürel azınlıkları öldürüyor. Ekolojik kriz tüm insanlığın yaşam koşullarını ortadan kaldırmak üzere ancak üst sınıfların hava, toprak ve su kirliliğinden kaçınmak, daha sağlıklı gıda ve içeceklere erişmek, zehirli atıklardan veya iklim değişikliği nedeniyle yaşanmaz hale gelen bölgelerden uzak yerlere taşınmak gibi olanakları var. Hasılı, söz konusu büyük çaplı krizlerin herkes üzerinde etkileri oluyor ancak bu etkiler zaten dezavantajlı olanların durumlarını daha fazla kötüleştiriyor.

Yetişkin eğitiminin de bu krizler karşısında bir sözü ve eylemi olmalı. Yetişkin eğitimini piyasalar için gerekli mesleki ve teknik bilgi ve becerilerin kazandırılmasına indirgeyen neoliberal yetişkin eğitimi çerçevesi bu krizlerin çözümünden uzak olduğu kadar aynı zamanda onların yeniden üretimine de hizmet ediyor. Krizler karşısındaki konumumuzu belirlemek için ise ilk başvuru kaynağımız bu alandaki eşitlikçi ve özgürlükçü tarihsel birikim. Yetişkin eğitimini katılımcıları güçlendiren özgürleştirici bir etkileşim alanı, yetişkin eğitimcileri de bu etkileşim alanının kurucu aktörleri olarak tasarlayan bu tarihsel birikimin bugünkü sorunlarımız karşısında nasıl güncellenmesi gerektiği konusu konferansımızın ana başlığı.

Yetişkin eğitiminin krizlerden nasıl etkilendiği, kriz dönemlerinde yetişkinlerin öğrenme dinamiklerinin nasıl değiştiği, kriz zamanlarına özgü öğrenme engelleri ve olanaklarının neler olabileceği, krizler karşısında yetişkin eğitimcilerin rolünün ne olması gerektiği ve yetişkin eğitimi programlarının insanları krizler karşısında nasıl güçlendirebileceği sorularına yanıt arayacağımız konferansımızın uluslararası diyalog alanımızı genişletmemiz açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.

7-9 Eylül 2023’te İstanbul’da olacağız.

Neşenizi ve sağlığınızı kaybetmeyin!

İyi okumalar..

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere..

Ş. Erhan Bağcı

30.11.2022

Ekler:
Dosya
Bu dosyayı indir (editor.pdf)editor.pdf