Yetişkin Eğitimi Dergisi

Dergimiz, Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği (YETED) bünyesinde çıkarılan altı aylık hakemli bir yayındır.

Amaç

Dergimiz, Türkiye’nin bu alandaki ilk akademik nitelikli süreli yayınıdır. Hem akademide hem de toplumsal hayatın farklı alanlarında, mesleki pratiklerde, derneklerde, sendikalarda, toplumsal hareketlerde fiilen yetişkin eğitimi içinde olanlar tarafından üretilen bilgi ve deneyim arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda dünyada ve Türkiye’de yetişkin eğitimine ilişkin özgün olarak hazırlanmış derleme veya araştırma makalelerine, makale formatındaki kitap değerlendirmelerine ve alana katkısı olduğu düşünülen çeviri metinlerle sempozyum bildirilerine, röportajlara, politika analizlerine, vaka incelemelerine, alanla ilgili gözlem/görüşlere ve deneyim aktarımlarına yer vererek yetişkin eğitiminin gelişimini sağlayacak bilimsel bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.

Kapsam ve İçerik

Dergimiz, yetişkin eğitimi disiplinini özelde eğitim bilimleri ve daha genelde sosyal bilimler ailesinin bir üyesi olarak görmekle ve bu ailenin tüm fertleriyle sürekli ilişki içinde olmayı önemsemekle birlikte yetişkin eğitiminin kuramsal ve pratik sınırları içinde hareket etmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle yayınlanacak yazıların yetişkin eğitimi çerçevesi ile ilişkisinin güçlü biçimde kurulmuş olmasını esas almaktadır.

Yayın Periyodu

Dergimiz altı ayda bir Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanacaktır.

Dil

Dergimizin yayın dili Türkçe’dir. Yayın hedeflerimiz gereği yalnızca hakemli makaleler için İngilizce uzun özet talep edilmektedir.

Erişim Politikamız

Dergimiz, bilimsel bilginin insanlığın ortak zenginlik havuzunda üretildiğine ve yine bu çerçeve içinde serbestçe kullanılması gerektiğine duyulan inançla internet ortamında herkesin anında ve vasıtasız erişimine açık olmayı temel bir yaklaşım olarak benimsemektedir. Dergimizde yayınlanan yazılar, kaynak gösterilerek sınırsızca kullanıma açıktır.

Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği (YETED) Adına Sahibi
Meral Uysal

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fevziye Sayılan

Editör
Fevziye Sayılan

Editör Yardımcıları
Murat Çınar
Nurcan Korkmaz

Yayın Kurulu (isme göre alfabetik sırayla)
Ahmet Yıldız
Fevziye Sayılan
Gökçe Güvercin
Meral Uysal
Onur Seçkin
Özlem Ünlühisarcıklı
Ş. Erhan Bağcı

Yayın Sekreteryası
Cansu Balcı
Şule Sam

Web
www.yetiskinegitimi.org

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.